برچسب شده: نمایشگاه بین المللی ارتباطات، نوآوری و فناوری های پیشرفته

0

بازدید وزیر ارتباطات از نمایشگاه باکوتل ۲۰۱۸

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات کشورمان صبح امروز پس از افتتاح رسمی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ارتباطات، نوآوری و فناوری های پیشرفته (باکوتل ۲۰۱۸) به همراه وزرای ارتباطات کشورهای آذربایجان، روسیه، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان از غرفه های نمایشگاه بازدید و با غرفه داران گفت و گو...