برچسب شده: خدمات نیابتی

0

شرکت ملی پست خدمات چند سازمان را به نیابت از آنها برعهده گرفت

شرکت ملی پست با انعقاد چند قرارداد در واحدهای اجرائی، خدمات نیابتی جدیدی را برعهده گرفت. به گزارش فاوانیوز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست، در راستای استفاده بهینه از ظرفیت ها و قابلیت های شبکه، ادارات کل پست استان های قم، هرمزگان و منطقه جنوب شرق تهران با...
0

خدمات نیابتی پست گسترش می یابد

در راستای استفاده از ظرفیت های شبکه پستی، قراردهای جدید نیابتی در استان های خراسان شمالی، بوشهر و آذربایجان غربی منعقد شد .به گزارش فاوانیوز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست در پی برنامه ریزی های صورت گرفته در پست استان خراسان شمالی در راستای جذب بازارهای جدید...