برچسب شده: جامعه کاربران

0

تشویق به تولید نرم افزارهای کاربردی تحلیل داده توسط جامعه کاربران/ تا سه سال آینده نخستین ماهواره سنجشی پرتاب و بهره برداری می شود

معاون سازمان فضایی ایران، آینده سنجش از دور را حرکت به سمت ایجاد نرم افزارهای کاربردی جهت تحلیل اطلاعات گردآوری شده در مدت کوتاه عنوان کرد و برنامه سازمان را تشویق به تولید این نرم افزارها توسط جامعه کاربران برشمرد.به گزارش فاوانیوز به نقل از وب سایت وزارت ارتباطات و...