ویژگی های یک سازمان یادگیرنده

یکی از ویژگی های اساسی سازمان های جدید، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است بنابراین مدیران و کارکنان، همواره در حال یادگیری بوده و مهارت های جدید کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب بامیزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است .
فاوانیوز: یکی از ویژگی های اساسی سازمان های جدید، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است بنابراین مدیران و کارکنان، همواره در حال یادگیری بوده و مهارت های جدید کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب بامیزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است . هدف این مقاله ایجاد آشنایی با ویژگی های سازمان های یادگیرنده است.

یادگیری از دیدگاه سازمانی زمانی اتفاق می افتدکه اطلاعات جمع آوری و به منظور تولید و گسترش حقایق جدید تجزیه و تحلیل شود، موجب تغییر عقاید و دیدگاههای موجود شده ، دیدگاه جدیدی را خلق کرده و آن را ازطریق ارتباط، تدریس و گفتگو و تعامل به تمام سطوح سازمانی منتقل نماید. این تعامل ازطریق تشکیل حلقه های کیفیت در سازمانها، بهتر صورت میگیرد.

در سازمان یادگیرنده همه افراد درگیر شناسایی و حل مسائل هستند و سازمان بدین وسیله به طورمستمر رشد و ارتقا می یابد. افراد در سازمانهای یاد گیرنده دارای آرمان مشترکی هستند که با تمام وجود به آن اعتقاد دارند و همین امر سبب همسویی انرژی و توان افراد گشته ونهایتاً به تحقق اهداف اصلی سازمان منجر می شود.

یادگیری مشارکتی

کار گروهی مشارکتی محیطی امن برای تبادل اطلاعات بین کارکنان در سازمان فراهم می سازد . کارکنان از دیدگاههای گوناگون بهره مند می شوند و به تبادل نظر می پردازند، انتقاد کرده و عکس العمل نشان می دهند .چنین بازخوردهایی می تواند به آنان کمک کند تا آگاهی خود را نسبت به یادگیری افزایش دهند .
 
در دنیای اقتصادی جدید، شرکتها به طور روزافزونی با چالشها و مخاطرات جدیدی رو به رو هستند. افزایش رقابت در بازار جهانی، کاهش منابع سازمانها، بلوغ بازارهدف، پیشرفت سریع تکنولوژی، و جذب و ابقاء کارمندان متخصص تعداد محدودی از چالشهای پیش روی مدیران سازمانها می باشد. از طرفی در کنار این چالشها مدیران در تلاشند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به اهداف و نتایج مثبت برنامه ریزی های خود دسترسی پیدا کنند. یکی از منابع مهم و اصلی در جهت برآورده کردن نیاز سازمان همانا گسترش فرهنگ آموزش و یادگیری در بین کارمندان در جهت افزایش کارایی و اثربخشی کل مجموعه می باشد.

در گذشته آموزش کارکنان جزء یکی از هزینه های اصلی سازمانها محسوب می شده است در حالی که امروزه آموزش کارمندان با رویکرد کارامدی و اثربخشی بیشتر، یک سرمایه گذاری محسوب می گردد. اهمیت آموزش کارمندان در سازمانها تا آنجاست که امروزه آموزش ارزشی برابر با دارایی های پولی و جاری سازمانها پیدا کرده است.

با در نظر گرفتن اهمیت آموزش در سازمانها، در می یابیم که امروزه آموزش مبتنی بر تکنولوژی های جدید ( E- learning ) نقش مهمی در کاهش هزینه ها و افزایش نرخ بازگشت سرمایه سازمانها دارد. در ادامه دلایل منطقی برای اثبات این مدعا ذکر گردیده است:

صرفه جویی در زمان آموزش:

آموزش مبتنی بر تکنولوژهای جدید ( e – learning ) در مقایسه با شیوه سنتی آموزش که مبتنی بر تشکیل کلاس در محیط واقعی و شرکت در آن می باشد به میزان ۳۵ درصد تا ۴۵ درصد در زمان آموزش صرفه جویی می کند.

کاهش در هزینه های سفر :

هزینه سفرهای آموزشی بخش عمده از هزینه های آموزش کارمندان سازمان را در بر می گیرد. با توسعه سازمانها و افزایش واحدها آنها در مناطق مختلف هزینه جابه جایی و اسکان پرسنل و یا اساتید افزایش می یابد. امروزه آموزش الکترونیک نقش مهمی در کاهش هزینه های مذکور ایفا می کند. تحقیقات نشان می دهد که آموزش الکترونیک توانسته حداقل تا ۵۰ درصد در هزینه های جا به جایی کارمندان صرفه جویی نماید.

کاهش زمان غیبت کارمندان :

تحقیقات نشان می دهد که  پیاده سازی سیستم  آموزش الکترونیک منجر به کاهش زمان غیبت کارمندان از محل کارشان بین ۲۰ درصد تا ۸۰ درصد شده است . نتایج همان تحقیق نشان می دهد بیشترین صرفه جویی در زمان غیبت کارمندان از محیط کاریشان بین ۴۰ درصد تا ۶۰ درصد می باشد.

آموزش الکترونیک مقرون به صرفه است:

اگر چه ممکن است استفاده از سیستم های آموزش الکترونیک برای تشکیل کلاسهای کوچک و کم تعداد هزینه بر باشد منتهی پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیک در سازمانهایی که تعدا کارمندان آنها بسیار زیاد است مقرون به صرفه می باشد و این همان اثربخشی سیستم آموزش الکترونیک است که در مدت زمان کمتری توانایی ارائه سرویسهای آموزشی را به تعداد  بسیار زیاد دارا می باشد.  بررسی ها نشان می دهد آموزش الکترونیک  به طور متوسط ۴۵ درصد در هزینه های تشکیل کلاس برای گروههای بزرگ صرفه جویی می کند.

آموزش الکترونیک ابزار ساده برای آموزش یکپارچه کارکنان در مناطق مختلف جغرافیایی:

سیستم آموزش الکترونیک یک سیستم آموزشی انعطاف پذیر است که قابلیت ارائه سرویسهای آموزشی را در هر زمان و مکانی که مخاطبین قرار دارند، دارا می باشد. این سیستم برای آموزش کارمندانی که در نقاط مختلف یک کشور و بعضا ً در نقاط مختلف دنیا قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از ویژگی های این سیستم قابلیت تبدیل و ترجمه محتوای آموزشی به زبانهای مختلف برای مخاطبین با فرهنگ ها و زبان های متفاوت است.

ایجاد بستر مناسب برای پاسخ گویی به نیاز های آموزشی تک تک افراد:

در محیط کلاسهای آموزشی، ضمن آنکه اساتید باید به رفع نیاز آموزشی کلیه دانشجویان خود بپردازند، در عین حال باید پاسخ گوی نیازهای تک تک دانشجویان خود باشند که بر حسب نوع یادگیری سؤالاتی در مورد محتوای تدریس شده در ذهنشان ایجاد شده است. بعضا ً مشاهده می شود که رسیدن به چنین هدفی در محیط های آموزشی واقعی با اشکال مواجه می گردد و در مواقعی اساتید با مشکل کمبود وقت مواجه می شوند. سیستم آموزش الکترونیک به رفع این مشکل پرداخته و محیطی را ایجاد کرده است که افراد  به راحتی در آن سؤالات آموزشی خود را می پرسند و اساتید به رفع مشکلات می پردازند.

در کل نتایج بررسی ها نشان می دهد که پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیک در سازمانها تأثیر بسزایی در کاهش هزینه ها و افزایش نرخ بازگشت سرمایه دارد. سیستم آموزش الکترونیک هدفمند نه تنها در کاهش هزینه ها نقش مهمی ایفا می کند بلکه در جهت افزایش کارایی و اثربخشی کل سازمان نیز نقش دارد. تحقیقات بسیاری نشان می دهد که سیستم آموزش الکترونیک بر افزایش سرعت یادگیری افراد تأثیر می گذارد. یادگیری با این شیوه به افراد کمک می کند که بهتر بتوانند نتایج حاصل از یادگیری را در محیط عملی به کار بندند.

مزایای استفاده از سامانه الکترونیک (بینا):

•    افزایش فرصت برای یادگیری و استفاده بهینه از وقت
•    یادگیری در دسترس در سفرهای داخلی و خارجی
•    پرسش و پاسخ های فعال ۳۶۵ روز، ۲۴ ساعته
•    دسترسی دائم به مدرسین و دانش پژوهشان   
•    امکان تولید و طبقه بندی دانش
•    آرشیو و نگهداری مطالب و یادگیری ها
•    مدیریت نامحدود منابع، افراد در سطوح مختلف
•    تولید و مدیریت انواع آزمون ها ساده و پیچیده
•    گزارش گیری های طبقه بندی شده از فعالیت ها و افراد
•    انعطاف پذیر و در دسترس بودن منابع مطالعاتی در طول دوره، قبل و بعدازآن
•    کاهش هزینه های سفر درون و برون شهری و هتل و اقامت برای کلاس های تئوری
•    انواع تکالیف، سؤال‌های گزینه‌ای، تالارهای گفتگو، فرهنگ‌های معانی، پایگاه داده های 
•    دانش، مباحث درسی، بسته‌های SCORM، بررسی‌ها، ویکی‌ها و…
 
سامانه الکترونیک بینا

telegram

در صورت تمایل می‌توانید در نوار جستجوی تلگرام @favanews را تایپ کرده و عضو کانال شوید

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...

دیدگاه بگذارید

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz