فراگیری فناوری روز در نظام آموزشی اجتناب ناپذیر است

نظام آموزشی کشور آنطور که باید در عصر پرشتاب فناوری و تحولات روز افزون آن به اعتقاد کارشناسان هنوز نتوانسته تعادل و تحرکی در این مقوله ایجاد و در آموزشها منجمله از فناوری روز استفاده کند در حالی که دانش آموزان در بکارگیری آن جلوتر هستند.
 
به گزارش فاوانیوز به نقل از ایرنا، با توجه به اینکه فناوری اطلاعات یکی از مفاهیم مهم و اساسی در توسعه محسوب می شود باید با آگاهی و شناخت امکان فراگیری و استفاده از آن در سیستم آموزشی ممکن شود که به تاکید کارشناسان امری اجتناب ناپذیر است.این در حالی است که حضور و وجود شبکه های اجتماعی و در دسترس بودن آن برای نوجوانان و جوانان، فرصتی برای سهل انگاری قافله آموزش و پرورش برای رسیدن به دنیای پیشرفت باقی نگذاشته است.دانش به سرعت در حال گسترش است و بخش عظیمی از آن همزمان برای معلمان و دانش آموزان در دسترس است، این واقعیت مسوولیت گریزناپذیری را برای معلمان قرار می دهد و آن اینکه دانش خود را به روز کنند و خود را در معرض کانال های ارتباطی مدرن قرار دهند.نکته مهم این که فنآوری اطلاعات امکانات نوینی را در اختیار آموزش و پرورش قرار داده است اما در عوض بر انتظارات مردم افزوده، حالا معلمان باید یاد بگیرند که چگونه با رایانه ها درکلاس درس مواجه شوند و آنها را به کار گیرند.چگونه با دانش آموزان در دستیابی به حجم عظیم اطلاعات به ویژه از طریق اینترنت رقابت کنند و چگونه نرم افزارها و سخت افزارها برای بهبود فرایندیاددهی، یادگیری استفاده کنند.برخی از کارشناسان معتقدند از سال ۲۰۰۰ به بعد استفاده از تخته سیاه و گچ در مدرسه کاهش یافت و فناوری های جدید برای حضور در مدارس طراحی شد.این در حالی است که در سالهای اخیر فناوری جدیدی مانند ‘وایت برد هوشمند تعاملی’ به عنوان یک سخت افزار جای خود را در مدارس پیشرفته باز کرد و زمینه ساز حضور نرم افزارها در مدارس شد.این فناوری ها باعث شد حتی سازمان یونسکو به تعریف تازه تر و جدیدتری از علم و سواد بپردازد به همین دلیل خانواده ها نسبت به داشتن فناوری ها نو در حوزه علم و دانش ترغیب شدند.به تاکید کارشناسان در دهه پیش رو فناورهای آموزش باز بخش جدایی ناپذیر از آموزش و پرورش خواهند بود و باید نسل جدید دانش آموزان را در نوع بهره گیری درست از این فناوری ها پرورش داد.برآیند برخی از پژوهش های صاحبنظران امر نشان داد که کامپیوتر در مدرسه باید در جهت ایجاد تفکر عینی و عمیق، حمایت از تفکر مشارکتی و سوق دادن تفکر دانش آموز بسوی مسیرهای نوین و غیرقابل پیش بینی نقش آفرین باشد.در ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع هوشمندسازی مدارس در کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است.
**امکان فراگیری از فناوری اطلاعات در سیستم آموزشی ضرورت دارددکترای مدیریت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به اینکه فناوری اطلاعات یکی از مفاهیم مهم و اساسی در توسعه محسوب می شود باید با آگاهی و شناخت امکان فراگیری و استفاده از آن در سیستم آموزشی ممکن شود.تورج صادقی افزود: امروزه ضرورت تغییر در جوامع بخصوص در نظام آموزشی برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت احساس می شود.وی اظهارداشت: یکی از بزرگترین چالش های مدیریت تغییر نیاز به افراد توانمندی است که بتوانند در فرآیند تغییر درگیر شوند.عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان ادامه داد : این در حالی است که آموزش، رکن اصلی در توسعه پایدار هر کشور است و معلمان عوامل تغییر بحران در سطح کار آکادمیک هستند.
**استفاده از فناوری های جدید در آموزش موجب تمرکز بیشتر دانش آموزان می شودصادقی یادآور شد: استفاده از فناوری های جدید در آموزش مزایای متعددی دارد از جمله اینکه باعث می شود فعالیت های دانش آموز شخصی شود و دانش آموز تمرکز بیشتری داشته باشد.وی از دیگر مزایای پرداختن و تاکید بر فناوری های روز در سیستم آموزشی را امکان انجام دادن تکلیف های درسی به روش های غیر سنتی عنوان کرد.این استاد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد، دسترسی آسان به منابع درسی، ایجاد انگیزه مشارکت در گروه و تنوع را از دیگر مزایای فناوری های نوین آموزشی برشمرد.وی تصریح کرد: ضرورت تغییر در روش های تدریس و یادگیری ایجاب می کند که از تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای رسیدن آسان و سریع به دانش برتر استفاده شود.
**نظام متمرکز آموزش و پرورش سدی در مقابل ورود فناوری های روز به مدارس استاستاد رشته جامعه شناسی گفت: آموزش و پرورش، برغم تلاش های صورت گرفته در حیطه برنامه ریزی تفصیلی آموزشی و درسی و در حیطه های اجرایی و اداری، دارای نظامی متمرکز است.فخری رضایی بیان کرد : این تمرکز برنامه درسی یکسان و بدون انعطاف را از لحاظ محتوا شیوه های آموزش و تدریس و نوع ارزشیابی برای هر موضوع درسی، برای تمامی دانش آموزان شامل شهری و روستایی با هر نوع استعداد، علاقه و خاستگاه اقتصادی و اجتماعی، از هر جنس، نژاد، زبان و فرهنگ و تجویز می کند.وی اظهارداشت: در چنین نظام هایی در عمل هیچگونه نوآوری و ابتکار چشمگیر و موثری امکان نهادینه شدن نمی یابد زیرا هر اقدامی باید از بالا تصمیم گیری شده و به طور سراسری به اجرا گذاشته شود.این استاد دانشگاه بیان کرد : بدنه اجرایی با هر چه از بالا بیاید به صورت یک دستور اداری و از سر رفع تکلیف برخورد می کند و به مجرد برخورد با یک مانع پیش بینی نشده، اجرای دستور را متوقف می کند که در این شرایط کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش تنها در سطح حداقل به صورت یک موضوع درسی، امکان پذیر خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: افزون بر آن به واسطه این تمرکز توان برنامه ریزی درسی و رهبری فرایند یادگیری که از مهارت های اصلی و کاربرد فناوری در آموزش و پرورش به شمار می رود، در معلمان رشد نمی یابد.رضایی با بیان این که علاوه بر تمرکز، دولتی بودن تمامی فعالیت های تهیه و تولید مواد و نرم افزارهای آموزشی مانع رشد و بالندگی بخش خصوصی در این زمینه شده است ، گفت: در حالی که از شرایط موفقیت برنامه کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش، مشارکت فعال بخش خصوصی است.وی تصریح کرد: نیروی انسانی در آموزش و پرورش از نظر کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش با دو نارسایی عمده است که پرورش نیافتن تفکر منطقی، خلاقیت ذهنی، روحیه جستجوگری و مهارت مدیریت فرایند یادگیری ناشی از نارسایی های برنامه های تربیت معلم و مساعد نبودن شرایط محیط کار برای بروز و شکوفایی هر نوع خلاقیت در معلمان است.
**ورود فناوری اطلاعات درسیستم آموزشی قدرت همه بینی را فراگیر می کندرضایی ادامه داد: یکی از ویژگی های عمده فناوری اطلاعات که لزوم گسترش آن را در آموزش و پرورش بیش از پیش آشکار می کند، قدرت همه بینی یا قدرت بینایی فراگیر آن است.وی یادآور شد: امکانات و توانایی های بالقوه فناوری اطلاعات می تواند در حل بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش و یا حداقل تعدیل و کاهش آنها مؤثر واقع شود.این جامعه شناس افزود: عصر حاضر عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی یا جامعه اطلاعاتی لقب گرفته و طبیعی است که اطلاعات ، دانش و آگاهی بعنوان اساسی‌ ترین دارائی ها برای انسان ها و جوامع بشری به حساب آید.وی تاکید کرد: رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که میزان توجه به آن را به عنوان مهمترین شاخص توسعه‌ یافتگی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفتند و این فناوری به دلیل ویژگی های خاصی که از آنها برخوردار است دارای قابلیت های فراوانی به منظور انتقال دانش، تسهیل ارتباطات و تعاملات و سرعت بخشیدن به روند رو به رشد توسعه دانش و اطلاعات است که همه اینها در صورت بهره‌گیری صحیح از این پدیده امکان‌پذیر است.رییس فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: هم اکنون بالغ بر ۱۳ هزار مدرسه دولتی از مجموع ۳۰ هزار مدرسه در استان هوشمند سازی شده است.حمیدرضا خردمند روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته برای هوشمند سازی مدارس استان چهار میلیارد و ۹۰ میلیون ریال بودجه تخصیص داده شد که متاسفانه با توجه به افزایش ناگهانی قیمت ها، تعداد کمی از مدارس مجهز به تجهیزات فناوری شدند.وی با بیان اینکه بودجه امسال هنوز مشخص نشد، اظهار داشت: بودجه های هوشمند سازی مدارس با توجه به الگوی سخت افزاری و نیازهای کتاب های درسی اختصاص داده می شود و هم اکنون بسیاری از مدارس دارای برد هوشمند، دیتا شو و … هستند.رییس فناوری اطلاعات آموزش و پرورش استان اصفهان، در پاسخ به اینکه آیا معلمان نیز همپای دانش آموزان به سواد فناوری اطلاعات دست یافتند گفت: برپایی دوره های آموزشی آشنایی با مهارت های هفت گانه رایانه در چند سال اخیر برای معلمان برگزار شد و آنها آشنایی لازم برای کار با رایانه در مدارس را دارند.وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن دوره هایی نیز در رابطه با محتوای الکترونیکی برای معلمان برگزار می شود که همین دوره های سطح سواد آنها را به لحاظ فناوری اطلاعات بسیار افزایش داده است.خردمند یادآور شد: برپایی جشنواره تولید محتوای الکترونیکی که هر ساله در استان برگزار می شود نشان داد که سطح علمی معلمان با استقبال برای شرکت در این رویداد از ۹۰۰ نفر در چند سال پیش به ۱۳ هزار نفر در سال گذشته افزایش یافته است.وی، این جشنواره را فضایی برای تشویق و ترغیب و همچنین استفاده از توان معلمان در زمینه تولید محتواهای الکترونیکی در راستای منافع آموزشی عنوان کرد.رییس فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرروش اصفهان افزود: در مجموع می توان گفت وضعیت استان به لحاظ سواد علمی دانش آموزان و معلمان رد بحث فناوری اطلاعات مطلوب و در حال رشد است.در استان اصفهان ۸۵۰ هزار دانش آموز در افزون بر پنج هزار واحد آموزشی به تحصیل مشغول هستند.
telegram

در صورت تمایل می‌توانید در نوار جستجوی تلگرام @favanews را تایپ کرده و عضو کانال شوید

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...

دیدگاه بگذارید

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz