معاونت علمی بدنبال ایجاد یک نهاد ضامن برای حوزه دانش بنیان

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید براین که بخش دانش بنیان از قابلیت تبدیل به پایه اقتصاد کشور برخوردار است، از عزم دولت و مجلس برای ایجاد یک نهاد بزرگ حمایتی متمرکز برای صدور ضمانت نامه برای این حوزه خبر داد.
به گزارش فاوانیوز به نقل از ایرنا، به طور حتم یکی از چالش های اقتصادی امروز کشورمان خروج از اقتصاد سنتی و حرکت به سوی اقتصاد مدرن است، اقتصاد نوظهوری که دیگر برپایه منابع زیرزمینی و معادن استوار نیست و شاکله اصلی آن را خلاقیت، نوآوری و فناوری های دانشی روز شکل می دهد.مروری گذرا به عملکرد موفق چندین شرکت غول دنیا همچون گوگل، مایکروسافت، آمازون، فیس بوک، اپل که زیرساخت های آنان تنها متکی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات است، نشان از آن دارد که این شرکت ها با خلاقیت و نوآوری توانسته اند بسیاری از شرکت ها و غول های بزرگ انرژی دنیا را پشت سر بگذارند.
**ترس و نگرانی از ظهور اقتصاد دانش بنیان در دولتی هاهرچند در کشورمان چندسالی می شود که با شکل گیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تاسیس ستادهای تخصصی سعی در شناساندن هرچه بیشتر این اقتصاد نوظهور به جوانان و دانشگاهیان برای تشویق و گام برداشتن آنان در مسیر اقتصاد دانش بنیان شده، اما هنوز با گذشت حدود ۱۲ سال از راه اندازی این معاونت، این مسیر با چالش هایی روبروست.چالشی که ریشه آن به اعتقاد علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ترس و نگرانی بخشی از دستگاه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی در جایگزین شدن اقتصاد دانش محور به جای اقتصاد سنتی و عدم اعتماد به جوانان خلاق فعال در حوزه دانش بنیان کشور برمی گردد.دلیری که با خبرنگار گروه علمی ایرنا سخن می گفت تاکید کرد: امروز تمام دستگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی و حاکمیتی باید به حوزه دانش بنیان و فعالان کسب و کارهای نو یا همان استارتاپ ها برای کاهش هرچه بیشتر سهم اقتصاد سنتی و دولتی در بازار اعتماد کنند.دلیری اظهارداشت: در حال حاضر شرکت های دانش بنیان و استارتاپی توانسته اند در بخشی از بازار کشورمان و حتی بازارهای صادراتی در حوزه های مختلف اثرگذار باشند و مطمئنا تنها با توسعه و پیشرفت فعالیت این بخش از اقتصاد می توان شاهد اتفاقات و تحولات مثبت در حوزه اشتغال، رونق کسب و کارهای نوین و بهبود معیشت مردم بود.وی با تاکید براینکه، اقتصاد آینده و پیشرو کشور بایستی برپایه اقتصاد دانش بنیان شکل گیرد، گفت: سال هاست که اقتصاد سنتی در دنیا کارایی خود را از دست داده است و این اقتصاد دانش بنیان است که می تواند پایه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
**دستگاه های حاکمیتی خود را با حوزه دانش بنیان هماهنگ کنندمعاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه این معاونت وظیفه تامین مالی و سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان و فناوری های نوین را عهده دار است گفت: ما چشم اندازی را ترسیم کرده ایم که در این بخش شرکت های دانش بنیان با محدودیت مواجه نباشند.دلیری تاکید کرد: بر همین اساس تمام دستگاه های حاکمیتی بایستی در دو بحث بستر سرمایه گذاری و همچنین تامین مالی خودشان را با حوزه دانش بنیان کشور هماهنگ کنند.وی معتقد است که منابع مالی حمایتی تعریف شده کشور که بیشتر در اختیار بانک ها و نهادهای مالی است بایستی به سمت و سوی حوزه تولیدات دانش بنیان و فناورهای «های تک»سوق پیدا کنند.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: امروز هلدینگ های بزرگ اقتصادی و صندوق های سرمایه گذاری بهترین جایی که می توانند سرمایه گذاری کنند و روی سودآوری آن حساب کنند حوزه دانش بنیان است و هم اکنون این نگاه فعالیت های معاونت علمی و فناوری را هدایت می کند.
**پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان روان تر شده استاما شاید بتوان از مسئله تامین مالی اجرای طرح های فناورانه و بحث ضمانت بعنوان بزرگترین چالش فعالان حوزه دانش بنیان و کسب و کارهای نوین نام برد، موضوعی که البته به گفته دلیری، بستر آن بسیار روان تر از سالهای گذشته شده است و در حال حاضر بروکراسی و کاغذبازی ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها بسیار کاهش یافته است.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی توضیح داد: بعنوان مثال درحال حاضر شرکت های دانش بنیان و فعالان استارتاپی برای دریافت تسهیلات دیگر نیازی نیست که به کارگروه های استانی و دستگاه ها ارجاع داده شوند و تنهابا تایید معاونت علمی و فناوری تسهیلات درخواستی به آنان پرداخت می شود.
**پرداخت ۱۲ هزارمیلیارد تومان تسهیلات به حوزه دانش بنیانمعاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین با اشاره به عملکرد این معاونت در حمایت از حوزه دانش بنیان کشور گفت: ما برای حمایت هرچه بیشتر چندین مسیر را شروع کرده ایم که یکی از این مسیرها استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی کشور است.دلیری با اشاره به دریافت مصوبه از هیات مدیره صندوق توسعه ملی برای حمایت از حوزه دانش بنیان کشور گفت: ما موفق به ایجاد یک فایل مستقل تحت عنوان دانش بنیان در این صندوق شدیم که البته تاکنون نیز عملکرد خوبی داشته است.وی افزود: به طوری که در پنج سال اخیر یعنی در طول دولت یازدهم و یکسال دوازدهم رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه دانش بنیان پرداخت شده است که این عدد قابل توجهی است و البته این میزان با سرعت در حال رشد است.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می گوید: این اتفاق نشان می دهد اولویت صندوق توسعه ملی در حمایت از تولید، حمایت از تولید دانش بنیان است و ما در جلسات با هیات مدیره این صندوق توانسته ایم این مهم را نهادینه کنیم.وی افزود:حتی در طول دوره یکساله اخیر از خرداد ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۷ نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان پرداختی به حوزه دانش بنیان کشور داشته ایم و ابن یعنی پنج هزار میلیارد از ۱۲ هزار میلیارد تومان پنج سال اخیر در یکسال اخیر به حوزه دانش بنیان کشور اختصاص پیدا کرده است.دلیری ادامه داد: اگر حمایت صندوق توسعه ملی به همین شکل ادامه پیدا کند می توان گفت که اکثر منابع صندوق توسعه ملی به بخش دانش بنیان اختصاص یافته است و ما امیدواریم در سال ۱۳۹۷ این میزان تسهیلات بیشتر از سال قبل شود.
**فعال شدن بانک ها در حمایت از حوزه دانش بنیانمعاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه با با بیان اینکه بانک ها نیز در سال های اخیر درصد مناسبی از منابع خود را به بخش دانش بنیان اختصاص داده اند گفت: ما در طول سه سال اخیر با بیش از ۱۴ بانک تفاهمنامه همکاری امضاء کرده ایم که منابع خودشان را وارد این حوزه کنند.دلیری با اشاره به سرمایه گذاری بانک ها در گذشته در شرکت های سرمایه گذاری مربوط به خودشان گفت: آنان درحال حاضر به این نتیجه رسیده اند که برای سودآوری بیشتر بایستی در فناوری های جدید و «های تک» سرمایه گذاری کنند و اگر می خواهند پولشان سریع تر برگشت داشته باشد بایستی در حوزه دانش بنیان سرمایه گذاری کنند.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریافزود:این درحالی است که بانک ها در دهه های قبل به سختی به این شرکت ها تسهیلات ارائه می داند چراکه معتقد بودند که ریسک ارائه تسهیلات در شرکت های فناور و دانش بنیان بالاست.وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به منظور ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان گفت: این صندوق نیز در ارائه تسهیلات به بخش نوآوری و فناوری کشور در طول چند سال اخیر عملکرد مناسبی داشته است.دلیری اظهارداشت: ضمن اینکه معاونت علمی و فناوری در سالهای اول و حتی سالهای جدید برای حمایت موثرتر، از منابع وجوه اداره شده خود نیز تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است.
** ژاپن و کره الگوی صدور ضمانت نامه برای حوزه دانش بنیاندلیری با اشاره به اینکه ضمانت تسهیلات یکی از مشکلات اصلی شرکت های دانش بنیان محسوب می شود گفت: ما در طول چند سال اخیر عملکرد برخی از کشورهای دنیا در ارتباط با نحوه حمایت مالی از حوزه های «های تک» را بررسی کردیم که بر این اساس مدل های کشورهای مشابه خودمان مانند کره و ژاپن را الگو برداری و موفق به پیاده سازی شدیم.وی با اشاره به یک مدل پیشنهادی و ارائه شده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اواخر سال ۱۳۹۵ به دولت و تصویب آن به منظور حمایت از حوزه دانش بنیان کشور گفت: بر اساس این مدل صندوق های پژوهش و فناوری که قانون گذار آنها را ملزم به حمایت از شرکت های دانش بنیان کرده است می توانند ضمانت نامه برای پروژه های های تک و دانش بنیان صادر کنند.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: خوشبختانه این طرح و مصوبه خوبی بود و ما توانسته ایم تنها در طول یکسال گذشته بیش از یکهزار و ۴۰۰ ضمنانت نامه از طریق این صندوق ها صادر کنیم که این اتفاق در عملکرد بخش دانش بنیان کشور بسیار راهگشا بوده است.وی همچنین با بیان اینکه در سالجاری بحث ضمانت اعتباری بانک ها را فعال کردیم گفت: در طول یکی دو سال اخیر صندوق های سرمایه گذاری با بانک ها توافقنامه هایی امضا کرده اند که بر اساس آن می توانند از طریق کارگزاری بانک ها نیز ضمانت نامه اعتباری صادر کنند که این تفاهمنامه تاکنون با سه بانک به مرحله عملیاتی رسیده است و معتقدیم این باید توسعه یابد.
**درصدد ایجاد یک نهاد بزرگ ضمانتی برای حوزه دانش بنیان هستیممعاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه تاکید کرد:ما معتقدیم که در کشور بایستی یک نهاد یا سازمان بزرگ ضمانتی متمرکز برای حمایت و رفع مشکل ضمانتی حوزه دانش بنیان کشور شکل گیرد که در این خصوص با دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در حال رایزنی هستیم.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین در ادامه با تاکید براینکه در بحث سرمایه گذاری نیز که فایل سوم این معاونت در حمایت از حوزه دانش بنیان کشور محسوب می شود اقدامات مناسبی صورت گرفته است افزود:به طوریکه با پیشنهاد و پیگیری معاونت علمی تاکنون دو نوع صندوق شامل صندوق پژوهش و فناوری و همچنین صندوق های سرمایه گذاری جسورانه راه اندازی شده است.دلیری می گوید:تاکنون تعداد ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری در کشور فعال شده است که تعداد ۸ صندوق مجوز گرفته اند و در زمینه سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت نامه فعالیت می کنند.وی با اشاره به کلید خوردن صندوق های سرمایه گذاری جسورانه یا خطرپذیر از ابتدای سال ۱۳۹۶ در کشور با امضاء تفاهمنامه بین معاونت علمی و سازمان بورس نیز گفت: این صندوق ها مختص حوزه دانش بنیان هستند.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد:درحال حاضر ۱۵ صندوق جسورانه در کشور مجوز فعالیت گرفته اند که پنج صندوق به مرحله پذیره نویسی رسیده اند، ضمن اینکه حدود ۱۵ صندوق نیز در مرحله صدور مجوز برای فعالیت در بورس هستند.دلیری ضمن تاکید بر پیشرفت قابل توجه کشور در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اظهار کرد: بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور در حال اجرا است.وی در ادامه با اشاره به شکل گیری صندوقی با عنوان صندوق FAND & FAND (صندوق مادر) با همکاری با نهادهای بزرگ اقتصادی از جمله ستاد فرمان حضرت امام (ره)، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان مجموعه های بزرگ اقتصادی کشور تصریح کرد:این صندوق که با یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خود را شروع می‌کند، به عنوان اصلی ترین صندوق وظیفه نظارتی و تأمین مالی بر اجرای کار سایر صندوق‌های جسورانه را عهده دار خواهد بود.
**تلاش برای ایجاد پلتفرم برای ارتباط سرمایه گذار و سرمایه پذیرمعاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی همچنین گفت: ما در حال راه اندازی بستر یا ایجاد پلتفرمی از طریق بخش خصوصی در کشور هستیم که بر پایه آن ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر به سهولت ایجاد شود.دلیری افزود: بر این اساس سرمایه گذارانی که با سرمایه خود قصد سرمایه گذاری در طرح های های تک و دانش بنیان دارند به راحتی می توانند با طرح های ارائه شده در این پلتفرم آشنا شده و پس از تجزیه و تحلیل نسبت به سرمایه گذاری در طرح تصمیم گیری کنند.وی ادامه داد: از سویی دیگر در این پلتفرم کسانی که دارای طرح های فناورانه می باشند می توانند ایده ها و طرح های خود را برای جذب سرمایه به این پلتفرم ارائه کنند و ما امیدواریم از این طریق بتوانیم یک رابطه سودمند بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر ایجاد کنیم.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی گفت: قطعا در این پلتفرم شرکت های مشاوره ای، ارزیابی و ارزش گذاری نیز پیش بینی خواهیم کرد که این مهم می توانند در ایجاد ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر موثر باشد.
telegram

در صورت تمایل می‌توانید در نوار جستجوی تلگرام @favanews را تایپ کرده و عضو کانال شوید

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...

دیدگاه بگذارید

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz